Kaj so Debate 24UR?

Debate 24UR odpirajo družbeno pomembne teme, kjer vsebino oblikujete vsi sodelujoči v debati, za krmilom pa stojijo moderator ter zagovornik in nasprotnik teme, ki se razvija v debati. Skupaj z vami prepletamo televizijo, splet in družbena omrežja. Več
Debata je že zaključena.

Reforma trga dela - fleksibilnost ali varnost?

Pred Slovenijo je ena ključnih reform - reforma trga dela: Nižje odpravnine in krajši odpovedni roki. Znižano nadomestilo za brezposelne. Enotne pogodbe za nedoločen čas. Začasna in občasna dela za brezposelne in upokojence. Odmor za za malico naj se ne bi več štel v delovni čas. To so ključne točke nove reforme, o kateri se bodo v naslednjih tednih pogajali socialni partnerji.

Preberi več

Uvodne izjave

Franci Pliberšek

Če zagotovimo na trgu delovne sile fleksibilnost, zagotovimo na dolgi rok tudi varnost. To ni le floskula, to trditev dokazujejo in potrjujejo številne razvite države, ki so si trg delovne sile že uredile.

Janez Posedi - 1

Fleksibilnost trga dela služi izključno interesom kapitala oziroma podjetnosti, zato delavci opravičeno pričakujejo kompenzacijo tveganj, ki jih prinaša deregulacija.

Vanda Levstik

Besedo fleksibilnost, prožnost, bomo v teh jesenskih mesecih še velikokrat slišali. Debate, dileme, poganja, vse okoli reforme tako imenovane male delavske ustave.

Preberi več
Janez Posedi - 1

Fleksibilnost trga dela služi izključno interesom kapitala oziroma podjetnosti, zato delavci opravičeno pričakujejo kompenzacijo tveganj, ki jih prinaša deregulacija.

Preberi več
Franci Pliberšek

Če zagotovimo na trgu delovne sile fleksibilnost, zagotovimo na dolgi rok tudi varnost. To ni le floskula, to trditev dokazujejo in potrjujejo številne razvite države, ki so si trg delovne sile že uredile.

Preberi več

Razpravljaj z oznako #debate24ur tudi na twitterju

Reforma trga dela

Ste ZA ali PROTI?

Reforma trga dela

Pred Slovenijo je ena ključnih reform - reforma trga dela: Nižje odpravnine in krajši odpovedni roki. Znižano nadomestilo za brezposelne. Enotne pogodbe za nedoločen čas. Začasna in občasna dela za brezposelne in upokojence. Odmor za za malico naj se ne bi več štel v delovni čas. To so ključne točke nove reforme, o kateri se bodo v naslednjih tednih pogajali socialni partnerji.

Glasovanje je že zaključeno!
Statistika

30%

33 od
109 glasov

70%

76 od
109 glasov

Svoje mnenje lahko oddate tudi preko e-pošte: debate24ur@pop-tv.si

Komentarjev: 59
 
Slovenija dvigni se! Rdeči nagelj!
mototurist 28.11.2012 22:23:18
fleksibilnost je varnost.tale franci ga pa pihne.jaz na primer bi bil zelo fleksibilen z njegovo plačo.tako pa večine slovencev kljub temu da še imajo delo z to bedno plačo komaj preživijo mesec,bog ne daj pa da bi bili brez dohodka par mesecev ali celo let.torej franci najprej take plače da bomo lahko kaj privarčevali in imeli za hude dni,potem pa fleksibilnost.bolj enostavno se ne da povedati
 
Večina komentarjev je naravnanih tako, kot da so delodajalci same barabe, ki poskušajo izkoriščati delavce. In marsikateri jih tudi res. Toda neplačevanje prispevkov, neplačevanje plač mora sankcionirati država in pri tem ne pomaga nikakršna nova delovna zakonodaja. To je enostavno kriminal zrel za policijo in zapor.
Kar pa se tiče zaposlovanja, poznam nekaj primerov privatnikov, ki pravijo; Lahko bi se širil a se ne bom, ker je z neznano delovno silo problem. Kaj pa če ne bo šlo? koliko me stane in kakšen cirkus imam, če ga hočem odpustiti.
Naj bo jasno. Noben kapitalist ne more zaslužiti dobička (vsaj velikega ne) brez zaposlenih. Minimalne plače naj zagotovi država, barabe naj država pozapre, ostalim pa prepusti možnost flekibilnosti tržišča delovne sile. Praktično nihče ne bo odpustil dobrega in pridnega delavca. In če jih je malo na tržišču delovne sile, potem se mu avtomatično dvigne cena po sistemu. Več znaš, več veljaš.
Ovinke pa pozna vsak sistem. Tudi sedanji, obstoječi preko študenstkega dela, avtorskih pogodb, zaposlovanje na določen čas itd. Zakaj?
Ker si nihšče skoraj ne upa več zaposlovati za nedoločen čas pod temi pogoji. Nam je to všeč? NE. Potem je potrebno nekaj spremeniti.
EvaBri 11.12.2012 18:35:53
V nesigurnih časih, ko se ljudem nižajo plače, ob tem pa tudi niso izplačani njihovi socialni prispevki, do katerih so primarno upravičeni, je čas za rdeči alarm. Seveda delodajalci niso barabe, vendar pa je nepravično, da se nekateri izogibajo plačevanju socialnih prispevkov in nekateri zaposleni tega med delovno dobo sploh ne opazijo. Preseneti jih šele, ko urejajo zadeve v zdravstvu. Predlog novele Zakona o delovnih razmerjih v 56. čl. jasno določa možnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca v primeru neplačevanja prispevkov za socialno varnost. V tem vidim veliko prednost. Po prenovljenem 112. čl. iz prejšnjega ZDR-ja delavcu pripada 8-dnevni opomin brez odpovednega roka in vse pravice iz naslova brezposelnosti – odpravnina in denarno nadomestilo. Z odpravnino je tako na nek način »kaznovan« tudi delodajalec kot omenjate, neodvisni, v svojem komentarju, da mora neplačevanje plač sankcionirati država. Strinjam pa se z vami, da bi morala država še strožje sankcionirati neplačevanje plač, pa tudi prispevkov in imeti nad tem že v temelju večji nadzor.
Dušan Vreček 29.09.2012 06:29:32
V Sloveniji ostajajo samo še :
- tisti, ki nič ne znajo,
- tisti ki nikamor več ne morejo, in
.- tisti, ki mislijo, da lahko še kaj ukradejo!

To je domet naše leve in desne politike, in pa seveda naroda, ki vse to voli že dvajset llet
Darko Čuk 29.09.2012 17:43:12
zaprt vse
 
vanda.levstik 28.09.2012 18:04:56
V času, ko tečejo naše debate, so za socialnimi partnerjii trije dnevi pogajanj. In kam so prišli? Nikamor.

Kot kaže je prvotna Vizjakova ideja o enotni pogodbi padla v vodo, kar pomeni, da se bodo pogajanja pravzaprav začela na novo.

Po nekaterih informacijah odpade prvo petmesečno, poskusno obdobje, ko bi lahko tako delodajalci, kot delavci z lahkoto prekinili pogodbo, V novem predlogu, ki ga bodo pogajalci na mizo dobili v torek, tudi zadnjega, 24 mesečnega stabilnejšega odbobja ni več. Prvemu konceptu so nasprotovali sindikati, zadnjemu, delodajalci, vse pa se je vrtelo okoli fleksibilnosti oz. varnosti. Delodajalci so predlogu očitali premalo prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju, sindikati pa premalo varnosti. V sprva predlaganem petmesečnem poskusnem obdobju bi bilo namreč odpuščanje mogoče brez navajanja razloga. Ostaja torej le eno, t.i. prilagoditveno obdobje.
Ta med drugim ohranja razloge za redno ali izredno odpuščanje, torej poslovni in krivdni razlog, ter razlog nesposobnosti in nastale invalidnosti, vendar poenostavlja nekatere postopke odpuščanja.
Uredništvo Debat 28.09.2012 17:22:24
Povzetek mnenja Združenja Manager o reformi trga dela:

------
V Združenju Manager smo že lani v Zavezi za uspešno prihodnost 15/2020 ponudili politiki, družbi in gospodarstvu razmislek o skupnem dogovoru o novem velikem cilju: preboju med prvih 15 najrazvitejših držav EU do leta 2020. V sedanjih razmerah je ta cilj videti vec kot ambiciozen, saj pomeni dvig BDP na prebivalca s sedanjih 17.800 evrov na 25.000 evrov in hitrejšo gospodarsko rast od evropskega povprečja. Kljub zahtevnim gospodarskim in politic nim razmeram, ki gredo celo v nasprotni smeri, se zavzemamo za optimizem, ambicioznost in odločnost, da poišc emo pot iz krize sami. Nov razvojni zagon se ne bo zgodil sam od sebe, zato je dolžnost tistih, ki nosimo vec jo odgovornost zanj, da poišc emo rešitve, ki bodo okrepile konkurenc no sposobnost tako slovenskega gospodarstva kot družbe. Če jih bomo iskali skupaj in brez parcialnih motivov, bomo dali najvec ji prispevek k razvoju slovenske družbe po osamosvojitvi. Kajti po dobrih dvajsestih letih se ponovno sooc amo z zgodovinskim izzivom, ki mu preprosto moramo biti dorasli.

Do sedanje točke preloma nas je pripeljala vrsta sistemskih (ne)rešitev, ki ne ustrezajo potrebam časa, in dejstvo, da smo probleme odrivali, namesto da jih bi reševali sproti. Zato sedaj nimamo druge izbire, kot da izvedemo globoke posege na vec podroc jih naenkrat. Eno teh je tudi izrazito tog trg dela, ki potrebuje celovito reformo, na kar poleg slovenskega managementa že vrsto let opozarjajo tudi mednarodne institucije.
Združenje Manager želi s svojimi mnenji, znanjem in izkušnjami prispevati k uvedbi take delovno- pravne zakonodaje, ki bo zagotavljala dostojanstvene pogoje zaposlitve posamezniku in dajala gospodarstvu potrebno prožnost. Če je prvo izraz demokratične zrelosti družbe, ki spoštuje človekove pravice, je drugo najvec je jamstvo za ohranjanje delovnih mest in posledic no socialno varnost. Ob tem poudarjamo, da nihče ni tako zainteresiran za marljivega, usposobljenega, zdravega in zadovoljnega delavca, kot so managerji, saj brez dobrih sodelavcev ni mogoc e dosegati poslovnih ciljev. Zato verjamemo, da je pravi čas za oblikovanje takih pogojev, ki bodo omogočila sklepanje pravičnih in spodbudnih delovnih razmerij.
Ob prenovi trga dela imamo dve priložnosti: da kot vrednoto izpostavimo delo – in ne vec delovno mesto -, in se soočimo z dualnostjo na trgu dela, ki potiska ranljive družbene skupine na rob. Zato zagovarjamo spremembo v ravni zaščite delovnega razmerja za nedoloc en čas. Sedanje nepravično stanje se ohranja na račun mladih, brezposelnih in drugih, ki priložnosti za redno zaposlitev niso dobili ali so jo izgubili – obstoječa delovno-pravna zakonodaja namrec vzdržuje privilegiran in depriviligiran pol trga delovne sile. Da bi to presegli, bo nujno nekatere pravice iz delovnega razmerja za nedoloc en delovni čas zrahljati. Podjetja, ki bodo imela možnost, da bolj prosto kot sedaj izbirajo svoje sodelavce, se bodo lažje odloc ala za nove zaposlitve in bodo prej ponujala redna delovna razmerja tudi mladim in starejšim delavcem.
To je edina logika, ki vzdrži. Razmišljanje, da bi težave zaposlovanja mladih in starejših izginile, če bi preprosto skrčili zdajšnje fleksibilne možnosti zaposlovanja (zaposlitve za določen čas, študentsko delo, zaposlitve preko napotitvenih agencij ...), je naivno. Praksa je prevec zgovorna: domači in tuji vlagatelji, ki zaradi neugodnih poslovnih pogojev zapuščajo Slovenijo in selijo proizvodnjo drugam, niso več nobena redkost. Njihovi odhodi dvigujejo brezposelnost, a so tudi glasno sporočilo drugim zainteresiranim vlagateljem, naj k nam ne hodijo. To je treba spremeniti.
Poiskati je treba načine, kako delovna mesta ohraniti v Sloveniji in ustvariti nova. Uravnotežena reforma trga, utemeljena na prožnosti zaposlovanja in na ustrezni davc ni zakonodaji, bi bila ključen signal take usmeritve za domače in tuje vlagatelje.
 
To je še ena od manipulacij z ljudmi. Obljubljajo eno v praksi pa vidimo, da je to vse drugače. Ne sindikati ne vlada se ne bori za delavca, ki opravlja delo z dodano vrednostjo to bo spet kar nekaj, kar bo pisano na kožo uradnikom in vsem ostalim, ki se napajajo iz proračuna. Te jasli bo potrebno zreducirati na toliko, kolikor gospodarstvo prenese.
in spet se bodo nekateri pohlepneži bogatili na račun delavcev! preprečimo te reforme dokler je še čas!
titozakon 28.09.2012 16:56:58
Se strinjam, to so naredili samo zato, da JJ ne bi odstopil, da bi se hvalili, kaj so lahko oni naredili Pahor pa ne. Ja potrebujemo reforme vendar pravične, katere bodo enake za vse in ne da se bo elita spet bogatila na račun delavcev. Imamo pa 70 multimiljonarjev v Sloveniji, ja hudiča kdo je to, naj dajo imena in jim vzamejo ter dajo v pokojninsko blagajno in reforme ne potrebujemo. Barabe nimam besed.
Martin Prošt 25.09.2012 12:28:01
Predlagana reforma dela v zdajšnji obliki je slaba, ker daje moč delodajalcu da delavca izkorišča in ustrahuje.Že sedaj imamo dobro delovno zakonodajo, nimamo pa sposobnih delovnih inšpektorjev, oz jih imamo premalo, da bi kontrolirali določene pokvarjene delodajalce, ki svojim delavcem po več mesecev ne dajo plač, poleg tega jih šikanirajo in ustrahujejo. Sposobna podjetja imajo cilj zaposlit dobre delavce in jih plačat, ta ne razmišljajo oodpovedi. Podjetniki, ki razmišljajo samo kako bi delavca najlaže odpustili, so slabi delodajalci oz barabe,ki razmišljajo samo kako bodo delavca oguljofali in si sami polnili žepe. Teh je v naši državi preveč, odpirajo d.o.o.-je,se zadolžijo, ne dajo plač, potem pa podjetje namerno izčrpajo, ter ga nenazadnje spravijo v stečaj. Upnikom ne ostane nič,so ogoljufani, lastniki so se okoristli in odprli novo podjetje na istem naslovu, za barabije pa ne odgovarjajo. TAKŠNE ZGODBE SE MORAJO KONČATI. Lep pozdrav!
Important notice 24.09.2012 22:09:41
Tile naši znalci so se zadeve lotili čisto iz napačnega konca!
Najprej bi morali pobrati ves denar, ki leži okoli. Beri - pobrati neplačane davke in prispevke, izprazniti tajkunske račune doma in v tujini. Slediti denarju ni enostavno, vem. Ni pa tudi tako težko denarja izslediti.... seveda, če to hočeš.
Ko bi pobrali ves (ali vsaj večino) denar, bi se lotili kaznovanja "tatov". Prisilno delo: v gradbeništvu, na cestah, plantažah, vinogradih ... Poslali bi jih gojit česen, paradižnik, solato, zelje ... vse bi bilo slovenskega porekla in bi se lahko po ugodnih cenah prodalo na trgu.
Tako bi se opomoglo gospodarstvo, ljudje bi lažje kupili osnovne dobrine, ker ne bi bile več nabite cene ....
Tehnično izobražene bi poslali delat v zapuščene proizvodne obrate, kjer bi izdelali sončne kolektorje za vse slovenske strehe. S pridobljeno energijo bi se potem lahko ogrevali ....
Kmalu bi se pokazal višek denarja, ki bi ga porabili za plače in vse kar se šteje iz plač.
.
.
.
.
In potem se bomo zbudili iz sanj!
Več komentarjev